top of page
חללים חוויתיים

החללים המוצגים, ממוקמים בכנסיית סנט צ'ארלס בירושלים ומיועדים לשימוש ילדי הגן הלומדים במקום. החלל הראשון  תפקד כמטבח תעשייתי והוסב לסדנת/סטודיו לבישול תוך שמירה על תפקודו המקורי. החלל השני אשר נגזר מתוכו הוסב לחדר רגיעה /יצירה/שעת סיפור ועוד...

bottom of page