נקודות מכירה 

.תכנון ועיצוב נקודות מכירה עצמאיות , שימוש בחומרים ובטכנולוגיות עדכניות